Projektledning

Ett nytt systemstöd kräver ett införandeprojekt som strukturerar och organiserar alla aktiviteter som måste genomföras för att få alla delarna på plats.

P2P Consulting har erfarenhet av många införandeprojekt inom inköpsprocessen och jobbar efter en projektplan som tar höjd för olika dimensioner som anpassas utifrån era förutsättningar och mål.