Om Unit4 Business World

Unit4 Business World (UBW) är ett komplett affärssystem som används av ett stort antal kunder på den svenska marknaden, där kunderna återfinns både inom den privata och den offentliga sektorn. UBW har under många år utvecklats utifrån de krav som finns på den svenska marknaden och har ett komplett systemstöd för tjänsteproducerande verksamheter.

Inom offentligt sektor har även specifika lösningar utvecklats som inneburit att UBW blivit marknadsledande och används av många myndigheter, regioner och kommuner i hela landet.

UBW täcker bland annat följande processer

  • Projekt
  • Ekonomi
  • Budgetering och planering
  • Bemanning
  • Rapportering
  • HR
  • Inköp