Nyckeltal och rapportering

Att arbeta med någonting utan att ha några specifika mål eller nyckeltal att följa upp efter innebär att vi inte vet hur pass väl vi har lyckats. För att styra inköpsprocessen måste det finnas olika nyckeltal både på strategisk och operativ nivå.

Tjänsten hjälper er att ta fram lämpliga nyckeltal att följa upp efter anpassat efter i vilket läge ni befinner er i arbetet med att digitalisera inköpsprocessen.