Genomlysning e-handel

Om ni idag använder systemstöd för hela eller delar av inköpsprocessen men känner att ni tappat fart i utrullningen och det är låga volymer av beställningar i organisationen kan en genomlysning hjälpa er att komma vidare.

Med hjälp av ett antal workshops och analyser som visar hur ni ligger till inom ett olika områden, kan en handlingsplan tas fram som gör att ni får fart på utrullningen igen. Handlingsplanen kan avse områden som leverantörsanslutning, utbildning och kommunikation, nyttjandet av systemstödet eller tydliggöra roller inom förvaltningsorganisationen.

Handlingsplanen ska visa vad som bör prioriteras så att inte arbetet känns övermäktigt utifrån befintliga resurser inom organisationen. Det är de små stegen till förändring som ska tas, där vi successivt går mot en mera digital inköpsprocess.