Processkartläggning

I grova drag ser processen för inköp relativt lika ut i de flesta organisationer. En vara/tjänst ska beställas och attesteras innan den skickas till leverantören för att sedan kunna leveransgodkännas före betalning kan ske. Däremot kan det se väldigt olika ut när man studerar processen mera detaljerat för den enskilda beställarorganisationen. Lägger man sedan till att processen kan varierar utifrån vad som beställs, kan processen skilja mellan exempelvis beställningar av stapelvaror, tjänster, entreprenader eller konsultbeställningar.

Det är viktigt att ta hänsyn till detta och därför ger denna tjänst en tydlig bild över hur era processer ser ut på en detaljerad nivå. Annars är risken att vi får en trubbig process som inte passar någon riktigt bra.

Vi är givetvis beroende av det systemstöd som används och hur pass flexibelt det är att anpassa beställningsflödet för olika kategorier. Det ska inte hindra att vi först gör kartläggningen  och därefter får vi eventuellt göra avvägningar utifrån systemstödets möjligheter.