Leverantörsanslutning

Utan en hög anslutningsgrad av era leverantörer och upphandlade varor och tjänster är det svårt att nå framgång med e-inköp. Med tjänsten leverantörsanslutning kategoriserar vi era leverantörer utifrån vad ni köper och hur respektive leverantör bör anslutas på enklaste sätt. Utgångspunkten är att alla era upphandlande varor och tjänster ska finnas tillgängliga i ert systemstöd. Hur vi ansluter en viss leverantör beror på vad vi köper, vem som beställer och hur ofta det sker.

Olika branscher och leverantörer har olika mognadsgrad och en pragmatisk inställning är viktigt att ha med sig i arbetet med att få med sig leverantörerna. Det utesluter inte att vi samtidigt har tydliga krav på leverantörerna som ska kommuniceras redan vid upphandlingen så att förutsättningarna är kända för alla parter.