Inköp i offentlig sektor

Den offentliga sektorn köper årligen varor och tjänster för närmare 700-800 miljarder. Det är en väldigt stor inköpsvolym och mycket arbete görs inom flertal områden för att effektivera den processen. Det kan handla om bättre och enklare lagar och förordningar, samarbeten mellan olika offentliga verksamheter, nätverk och utbildning. Med en så stor inköpsvolym förstår alla att det finns stora besparingar att göra genom en effektivisering av inköpsprocessen.

På senare år har stort fokus varit på själva affären och se till att genomförda upphandlingar skapar avtal med varor & tjänster till så låg kostnad som möjligt utifrån ställda kvalitetskrav. Det är bra och ger möjligheter till besparingar inom den offentliga sektorn. Detta förutsätter då att verksamheten utnyttjar de tecknade avtalen och gör det enkelt att köpa rätt vara från rätt leverantör. Så är inte alltid fallet. Det finns flera goda exempel på organisationer som har lyckats väl i sina satsningar, men fortfarande finns det många som av olika anledningar inte nått hela vägen till en digital inköpsprocess.