Framgångsfaktorer

Hur lyckas vi då skapa en effektiv och digital inköpsprocess? Vilka är framgångsfaktorerna?

Som för många andra frågor finns det inte ett enkelt svar. Olika organisationer kan vara bra och mindre bra på olika saker och en styrka inom ett område kan kompensera för svagheter inom ett annat. En eldsjäl som brinner för att förbättra den beställningsprocessen kan kompensera för brister i interna rutiner och riktlinjer.

Däremot så är en förutsättning för att lyckas att det finns en vilja och ett engagemang till att digitalisera och effektivisera inköpsprocessen, som är förankrad i den högsta ledningen. Utan det nås inga framgångar.