Förändringsledning

Att förändra ett invant beteende har sina utmaningar i de flesta organisationer. Införande av ett systemstöd för inköpsprocessen innebär ett nytt beteende hos de som ska beställa varor och tjänster som tidigare haft sina egna rutiner.

Det är inte bara verksamheten som påverkas av ett nytt systemstöd. Även andra centrala roller inom förvaltningsorganisationen måste också förändra sina arbetsuppgifter där både upphandling/inköp, IT och ekonomi berörs. 

Förändring tar tid. Med hjälp av en förändringsstrategi och förändringsplan kan ni få en struktur och verktyg för att skynda på förändringen så ni snabbare når era uppsatta mål.